Master i it-ledelse


Om uddannelsen

Master i it-ledelse er en specialiseret lederuddannelse med fokus it og digitalisering. Bliv rustet til at lede, drive forandring og træffe strategiske beslutninger i den digitale organisation.

Med Master i it-ledelse får du:

 • en digital lederprofil og et styrket grundlag for at lede komplekse, strategiske processer, der involverer it, digitalisering og digital forandring

 • en tilpasset deltidsuddannelse og individuelt udviklingsforløb, hvor du udbygger din faglige identitet med henblik på at stå i spidsen for digital transformation

 • den nyeste forskningsbaserede viden og internationale ekspertise inden for feltet
 • individuel ledelsessparring med en erhvervspsykolog med fokus på at opbygge, udvikle og supplere dine personlige ledelseskompetencer

 • en unik mulighed for at udveksle erfaringer, dele viden, skabe netværk og få indsigt i andres perspektiver på it- og digitaliseringsledelse

 • en masteruddannelse i overensstemmelse med internationale standarder, akkrediteret af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Når du har afsluttet masteruddannelsen, får du titlen Master i it (Master of IT), der er på samme akademiske niveau som en MBA

 

Mød Kristian Heunicke: alumne fra Master i it-ledelse 2023

Vi kan desværre ikke vise dig denne video uden brug af cookies. Du kan acceptere cookies i venstre hjørne af siden.

Hvem læser Master i it-ledelse?

Master i it-ledelse er ideel for fagpersoner, konsulenter, projektledere, ledere og chefer, som planlægger eller er trådt ind i roller, der kræver en digital-først tankegang.

Uddannelsen samler en bred vifte af studerende fra den offentlige og private sektor og på tværs af faglige og erfaringsmæssige baggrunde.

De studerende kommer bl.a. fra den offentlige forvaltning, sundhedsektoren, uddannelsessystemet, it, finans, transport, byggeri og meget andet.

Studerende på uddannelsen beskæftiger sig typisk med:

 • it-ledelse og digitalisering på mange niveauer og i forskellige grader i organisationen

 • at opbygge en stærk digital kultur i hele deres organisation for at imødekomme kunde- eller borgerforventninger og forblive konkurrencedygtige

 • at udforske vækstmuligheder og gevinster gennem digitalisering af processer og produkter
 • at forstå de radikale forandringer og potentialer i organisationer, som særligt kunstig intelligens fører med sig

Sammensætning af deltagerprofiler

I diagrammerne til højre kan du få nærmere indblik i deltagerprofilerne på uddannelsen, herunder fordelingen af brancher, sektorer, køn, aldersspænd og uddannelsesbaggrunde. De viste tal er fra årgangene 2022-2023.

Læs mere om adgangskrav, dokumentation og mulighed for dispensation her.

Køn

 • Mænd
 • Kvinder

Sektor

 • Privat ansat
 • Offentlig ansat

Brancher

 • Offentlige myndigheder
 • It
 • Finans/forsikring
 • Bygge/transport/infrastruktur
 • Andet

Uddannelsesbaggrund

 • Erhvervsøkonomisk uddannelse
 • HD/diplom
 • Humanistisk kandidat
 • Professionsbachelor
 • Samfundsvidenskabelig kandidat
 • Teknisk/videnskabelig uddannelse

Alder

 • 30-39år
 • 40-49 år
 • 50-59 år
 • 60+ år
Portræt af Britt Stenberg Jensen

Alumneportræt: Britt Stenberg Jensen

 

Den digitale transformation beror ikke kun på implementeringen af nye teknologier, men også på evnen til at gøre den tilgængelig og forståelig på alle niveauer.

Den omstilling arbejder projektleder og alumne fra Master i it-ledelse i 2023, Britt Stenberg Jensen, med i sundhedsvæsenet.

Læs artiklen her
Pernille Pagh

Alumneportræt: Pernille Pagh

 

Direktør for Forretningsudvikling og Digitalisering i Fibia, Pernille Pagh, står over for en kæmpe opgave med virksomhedens digitale transformation.

Hun brugte Fibia som case igennem sin masteruddannelse i it-ledelse på IT-Universitetet og fik indsigter, der har haft stor betydning for virksomhedens udvikling.

Læs artiklen her
20231108 - enkeltfagsstuderende paa ITU portraet forandringsledelse

Alumneportræt: Louise Nors Hansen

 

Digitale forandringer er blevet et grundvilkår i sundhedssektoren, og det er sin sag at implementere forandringerne med øje for kerneopgaven.

Det ved Louise Nors Hansen, der arbejder med implementering af telemedicinske projekter i Københavns Kommune. Hør Louise fortælle om sin praksis og de forandringsværktøjer, hun har fået af at læse på ITU.

Læs artiklen her

Al ledelse er it-ledelse

Udbredelsen og gennemslagskraften af nye teknologier og teknologistøttet forretning har ført til en digital transformation af stort set alle brancher. Ledelse, der involverer it og teknologi, er mere reglen end undtagelsen, og det kræver en forståelse for teknologiens muligheder og forretningsmæssige konsekvenser.

Kunstig intelligens 

Særligt udviklingen og indførslen af kunstig intelligens skubber den digitale transformation i nye retninger og gør samtidigt din opgave som leder mere kompleks.  

På uddannelsen bliver du klædt på til at arbejde både strategisk og operationelt med kunstig intelligens og lignende digitale teknologier.

Du bliver desuden klogere på de ledelsesmæssige, organisatoriske og etiske aspekter af kunstig intelligens og teknologiens implikationer for den digitale transformation i den egen organisation.

Ny lederprofil

Med Master i it-ledelse får du en ny ledelsesprofil, der gør dig i stand til at indgå i organisationens ledelsesmæssige arbejde og udvikling med teknologiske løsninger i en forretningsmæssig sammenhæng. Som kandidat fra Master i it-ledelse bliver du i stand til at:

 • Forstå nye teknologiers, herunder kunstig intelligens, strategiske anvendelse i forretningen
 • Navigere i komplekse digitale økosystemer bestående af mange interessenter
 • Gennemføre af komplekse it-projekter
 • Udarbejde it-relaterede beslutningsgrundlag og træffe beslutninger under forskellige rammevilkår til gavn for organisationen
 • Lede digital transformation, som skaber værdi med it

Generativ kunstig intelligens har åbnet for et utal af anvendelsesmuligheder for virksomheder i forskellige brancher.

For at udnytte potentialet skal ledere forstå både teknologiens muligheder og begrænsninger.

Lektor på IT-universitetet, Carsten Lund Pedersen, forklarer hvad der skal til for at skabe en succesfuld AI-transformation. 

Læs artiklen her

Seneste informationsmøde om Master i it-ledelse

Vi kan desværre ikke vise dig denne video uden brug af cookies. Du kan acceptere cookies i venstre hjørne af siden.

Obligatoriske kurser

De første to semestre på Master i it-ledelse består af følgende obligatoriske kurser.

Kurserne afholdes typisk over 4-5 undervisningsdage, enten på fredage eller fredage og lørdage i kombination:

Digital innovation
7,5 ECTS pointKurset beskæftiger sig med digitale teknologier, og hvordan de kan understøtte digital innovation. Kurset giver forståelse for digitale teknologier, deres opbygning samt digital infrastruktur.

Læs mere om kurset her

Evidensbaseret ledelse
7,5 ECTSKurset beskæftiger sig med analytisk metode og praksis relateret til it-ledelse. Du bliver intro­duceret til dataindsamling og -analyse samt evidensbaseret beslutningstagning.

Læs mere om kurset her

 


Ledelse af digital
transformation

7,5 ECTS point


Kurset sætter fokus på digital transformation i organisationer, herunder, hvordan en organisation udvikler digitalt lederskab – og hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer, der er centrale herfor.

Læs mere om kurset her

 

Digitaliseringsstrategi,
it-strategi og forretnings-
udvikling

7,5 ECTS

Kurset formidler de nødvendige rammer og processer for at udvikle og eksekvere en digitaliserings/it- strategi, der er tilpasset organisationens forretningsstrategi og behov.

Læs mere om kurset her

 


Valgfrie kurser

Efter de obligatoriske kurser skal du læse to valgfrie kurser, der giver dig mulighed for at specialisere dig i det hjørne af it-ledelse, som er mest relevant for dig. Gå på opdagelse i det aktuelle udbud af valgfag herunder.

Vær opmærksom på, at de valgfrie kurser kan variere fra semester til semester afhængigt af de studerendes og markedets behov. Valgfag afholdes over 4-5 undervisningsdage. Disse kan være på fredage eller fredag og lørdage i kombination. Se studieordningen for uddannelsen her.

AI i organisationer
7,5 ECTS pointDette kursus giver den studerende en grundlæggende forståelse for og indføring i, hvordan kunstig intelligens kan bruges og påvirke både private og offentlige organisationer.

Læs mere om kurset her

Digitalisering i det offentlige
7,5 ECTSDette kursus henvender sig til dig, der ønsker nærmere indsigt i offentlig digitalisering, herunder digitaliserings-
strategier, kanalhåndtering, borgerperspektiver, dataarbejde, lovgivning, skøn og digitalisering.

Læs mere om kurset her

Jorden rundt på 4 dage:
Kunstig intelligens og digital
transformation i et globalt perspektiv

7,5 ECTS point

Dette kursus stiller skarpt på kunstig intelligens og digital transformation i et globalt perspektiv med henblik på at informere praksis i danske virksomheder og organisationer.

Læs mere om kurset her

It-projektledelse og porteføljestyring
7,5 ECTS


Dette kursus giver den studerende kompetencer til at analysere, reflektere over og styre it-projekter og it-projektporteføljer i en organisatorisk kontekst.

Læs mere om kurset her

Organisatorisk innovations-
og forandringsledelse
7,5 ECTS

Dette kursus klæder deltagerne på til at indgå i tilrettelæggelse, udformning, implementering og håndtering af komplekseorganisatoriske innovations- og forandringsprocesser.

Læs mere om kurset her

 

Studiets opbygning

Master i it-ledelse er sammensat, så den udvikler din evne til at forstå og lede komplekse processer med it og digitalisering. Uddannelsen udvikler dig både fagligt og personligt og giver dig mulighed for at udvide dit netværk.

 • Undervisningen giver dig akademisk ballast og viden om teknologier, du bliver i stand til at udforske og tage kritisk stilling til muligheder med it og digitalisering i organisationens arbejde

 • Et forløb med en tilknyttet erhvervspsykolog har fokus din digitale forandringsprofil, hvordan nye måder at arbejde og lede udfordrer dig, og hvad det betyder for dine ledelseskompetencer

 • Sammenholdet giver dig et fagligt stærkt netværk, og via dine medstuderende får du indsigt i den tværfaglige ledelsesopgave, det er at arbejde med it og digitalisering
  1. Semester 2. Semester
  SEP OKT NOV DEC FEB MAR APR MAJ
Faglig udvikling

Digital innovation
7,5 ECTS point

Kurset beskæftiger sig med digitale teknologier, og hvordan de kan understøtte digital innovation. Kurset giver forståelse for digitale teknologier, deres opbygning samt digital infrastruktur.

Evidensbaseret ledelse 

7,5 ECTS point

Kurset beskæftiger sig med analytisk metode og praksis relateret til it-ledelse. Du bliver intro­duceret til dataindsamling og -analyse samt evidensbaseret beslutningstagning.

Ledelse af digital transformation 
7,5 ECTS point

Kurset sætter fokus på digital transformation i organisationer, herunder, hvordan en organisation udvikler digitalt lederskab – og hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer, der er centrale herfor. 

Digitaliseringsstrategi, it-strategi og forretningsforståelse

7,5 ECTS point

Kurset formidler de nødvendige rammer og processer for at udvikle og eksekvere en digitaliserings/it- strategi, der er tilpasset organisationens forretningsstrategi og behov.

Personlig udvikling

Session med erhvervspsykolog

Der arbejdes i samtalerne med selvindsigt og personlig udvikling. I løbet af samtalerne styrker du mindset, adfærd og konkrete ledelseskompetencer og videreudvikler din rolle som forandringsagent for digital transformation. Du formulerer efter hver samtale et ‘udviklingssprint’ – konkrete handlinger og øvebaner for udvikling af personligt lederskab.

Netværk

Kick-off og weekendseminar

Semestret indledes med kick-off, der foregår på IT-Universitetet i København. Første undervisningsgang består i et weekendseminar med overnatning i Hovedstadsområdet.

Weekendseminar

Andet semester indledes med et weekendseminar med overnatning i hovedstadsområdet   3. Semester 4. Semester
  SEP OKT NOV MAJ FEB MAR APR MAJ
Faglig udvikling Valgfrit Kursus
7,5 ECTS
Valgfrit Kursus
7,5 ECTS
Masterprojekt
15 ECTS
  
Venter du med at skrive masterprojektet til det sidste og fjerde semester, har du færdiggjort dine valgfrie kurser forinden.

Eller

  3. Semester 4. Semester
  SEP OKT NOV MAJ FEB MAR APR MAJ
Faglig udvikling Valgfrit Kursus
7,5 ECTS
  Valgfrit Kursus
7,5 ECTS
 
Faglig udvikling Masterprojekt
15 ECTS
  
Starter du på masterprojektet allerede på tredje semester, læser du dine to valgfrie kurser sideløbende.


Mere

Skjul

Undervisning, netværk og personlig udvikling

Om uddannelsens faglige indhold og undervisning

Undervisningen er forskningsbaseret – faculty på Master i it-ledelse består af førende danske såvel som internationale forskningskapaciteter – og byder også på gæsteforelæsere med stor praktisk erfaring fra virksomheder.

Derudover gør Master i it-ledelse brug af erfarne, danske erhvervsledere til at holde inspirationsoplæg i undervisningen.

Der trækkes ligeledes på dine egne erhvervserfaringer, og du får mulighed for at inddrage konkrete udfordringer og opgaver fra dit arbejde.

Flere sparringspartnere – større netværk

De obligatoriske kurser på Master i it-ledelse er forbeholdt studerende på uddannelsen.

Det betyder, at du vil få indgående kendskab til dine medstuderende og deres arbejdspladser. Det er grobund for en unik erfaringsudveksling – du udbygger dit netværk, mens du får indsigt i andres perspektiver på ledelse af it og digitalisering.

Netværket blandt de studerende understøttes desuden af forskellige tiltag, herunder to weekendophold og akademisk forankrede netværksaktiviteter.

Styrker din personlige lederudvikling

Vi kan desværre ikke vise dig denne video uden brug af cookies. Du kan acceptere cookies i venstre hjørne af siden.

Kom godt igang: vejledning til ansøgning

Ansøgningsfrist

Vi tager imod ansøgninger igen fra den 1. marts 2024 med en ansøgningsfrist den 20. maj 2024.

Studiestart og intro

Studiestarten skydes i gang med et kick-off-arrangement, som typisk ligger medio august. Semesteret, og dermed kurserne, starter op i uge 35.

Adgangskrav

For at blive optaget på masteruddannelsen skal du have minimum en mellemlang videregående uddannelse. Fx giver følgende uddannelser adgang: bachelor, kandidat, professionsbachelor, HD, diplom eller tilsvarende.

Efter din adgangsgivende uddannelse skal du have minimum fem års relevant erhvervserfaring på fuld tid (svarende til minimum 30 timer pr. uge). Relevant erhvervserfaring kan være mange forskellige ting centreret omkring deltagelse i arbejde med it og digitalisering. Ideelt set har du arbejdet med et eller flere områder: It i processer og produkter, it-ledelse, systemudvikling, implementering, forretningsarkitektur, it-projektledelse, it-strategi, digital transformation eller enterprise architecture.

Har du mellem to og fem års relevant erhvervserfaring?
Hvis du har minimum to års relevant erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse, kan du søge dispensation fra kravet om minimum fem års relevant erhvervserfaring. Det gør du ved at beskrive din erhvervserfaring, så vi kan få et godt indblik i dine arbejdsopgaver og roller indtil nu.

Læs mere om dispensation nedenfor.

Sprogkrav

Når du søger ind på masteruddannelsen, skal du dokumentere følgende to sprogkrav:

 • Danskkundskaber svarende til gymnasialt A-niveau fra Danmark
 • Engelskkundskaber svarende til minimum gymnasialt B-niveau fra Danmark.

Udover dokumentation af sprogkrav og uddannelsesniveau skal du også skrive en motiveret ansøgning, som indgår i vurderingen af din
samlede ansøgning til uddannelsen.

Ansøgning
Du søger ind på masteruddannelsen via vores online ansøgningsportal.

Det er godt at have al dokumentation klar, før du begynder ansøgningen.

Det er dog også muligt at gemme ansøgningen som en kladde og vende tilbage til den senere.

Login
Når du møder systemet første gang, kan du logge ind på tre forskellige måder. Du finder hjælp til login i loginvejledningen.

Ansøgningen
Hvis du har brug for hjælp til at udfylde felterne og forstå processen på ansøgningsportalen, kan du læse denne ansøgningsvejledning, som gennemgår hele ansøgningsprocessen. Når du har udfyldt og afsendt din ansøgning, modtager du en bekræftelse på den e-mail, som du er oprettet med på ansøgningsportalen.

Dokumentationskrav

Følgende dokumentation er nødvendig, når vi skal behandle din ansøgning. Når du ansøger, kan din dokumentation kun uploades i PDF-format:

 • Kopi af eksamensbevis for din adgangsgivende uddannelse
 • Dokumentation for minimum fem års relevant erhvervserfaring på fuld tid efter din adgangsgivende uddannelse
 • Dokumentation for danskkundskaber svarende til gymnasialt A-niveau fra Danmark
 • Dokumentation for engelskkundskaber svarende til minimum gymnasialt B-niveau fra Danmark
 • Motiveret ansøgning.

Dokumentation for erhvervserfaring  

Erhvervserfaring kan dokumenteres på flere måder:

 • Udtalelse/erklæring fra arbejdsgiver(e) på virksomhedens officielle papir med underskrift og med angivelse af varigheden for samt en beskrivelse af den relevante beskæftigelse. Alternativt kan lønsedler, der indeholder start- og slutdato, anvendes, inklusiv en kort beskrivelse af den relevante beskæftigelse.
 • Selvstændige bedes kort beskrive deres virksomhed samt dokumentere, at der de sidste fem år har været aktivitet i virksomheden af en vis volumen. Dokumentationen kan eksempelvis være i form af en kopi af underskrevne kundekontrakter (med varighed), underskrevne referencer fra kunder eller kopi af årsopgørelse fra SKAT, der viser årsindkomst. Al dokumentationsmateriale behandles naturligvis fortroligt.

Motiveret ansøgning

IT-Universitetet vil gerne sikre sig, at de studerende, der optages på uddannelsen, er dem, der vil få det største udbytte af uddannelsen. I den motiverede ansøgning bedes du derfor kort og præcist beskrive:

 • din relevante erhvervserfaring
 • hvorfor det er relevant for dig at arbejde med IT-ledelse i forhold til din nuværende eller fremtidige arbejdssituation
 • hvad du leder eller har ansvar for, og hvordan ledelse kommer til udtryk
 • din motivation for at engagere dig og bruge den tid der er nødvendig for at gennemføre uddannelsen og få et godt udbytte.

På den baggrund vælger vi, hvilke studerende der optages i tilfælde af flere ansøgere, end der er plads til på uddannelsen.

Dokumentation for dansk på A-niveau

Du skal dokumentere, at du har danskkundskaber svarende til gymnasialt A-niveau fra Danmark på én af følgende måder:

 • Du har bestået dansk på A-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering)
 • Du har bestået Studieprøven i dansk som andetsprog. Læs mere om Studieprøven - fx her hos UCplus
 • Du er nordisk statsborger og har en gymnasial eksamen eller en adgangsgivende uddannelse gennemført på dansk, norsk eller svensk
 • Du har et andet statsborgerskab end nordisk og har en adgangsgivende uddannelse eller en forudgående gymnasial uddannelse gennemført på dansk, norsk eller svensk.

Dokumentation for engelsk på B-niveau

Du skal dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til minimum gymnasialt B-niveau fra Danmark på én af følgende måder:

 • Du har bestået engelsk på B-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har taget en relevant engelsktest med en hvis score. Testresultatet må højst være 2 år gammelt. Denne tidsgrænse gælder dog ikke for CPE og CAE.
      Krav til engelsktest:
      TOEFL IBT testresultat: mindst 83
      IELTS (academic) testresultat: mindst 6.5
      Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): bestået
      Cambridge Certificate of Advanced English (CAE): bestået
 • Du har taget en gymnasial eksamen, en professionsbacheloruddannelse eller en bacheloruddannelse gennemført på engelsk i Danmark, et andet EU-land, Storbritannien, Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Sydafrika, Australien eller New Zealand.
 • Du har en adgangsgivende bacheloruddannelse fra Danmark gennemført på dansk (gælder dog ikke dansksprogede professionsbacheloruddannelser).

Det er muligt at søge, før du har gennemført en eventuel sprogtest/supplering. I stedet må du uploade dokumentation for, at du er indkaldt til en sprogtest/optaget på supplering. Du skal senest en måned før studiestart uploade resultatet af test/supplering i ansøgningsportalen. Hvis dit resultat ikke opfylder adgangskravene, vil din optagelse blive annulleret.

Ansøgere, der ikke er EU/EØS statsborgere, og som skal betale undervisningsafgift, skal dog senest tre uger efter ansøgningsfristen uploade resultat af sprogtest/supplering.

IT-Universitetets TOEFL-kode er 9015. Du skal bruge denne kode, når du tilmelder dig en TOEFL-test. Der er ingen kode for IELTS eller Cambridge. Bemærk, at der kan forekomme en del ugers ventetid i forhold til sprogtests.

Dispensation fra adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, har du mulighed for at søge om dispensation fra disse. Det gælder det uddannelsesmæssige adgangskrav, sprogkravene og den relevante erhvervserfaring.

Når du søger ind via ansøgningsportalen, har du mulighed for at vedlægge en dispensationsansøgning. Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for, hvad du søger om dispensation fra og med hvilken begrundelse. Hertil skal du vedlægge dokumentation for de forhold, du søger om dispensation fra.

Du kan kun få dispensation, hvis IT-Universitetet ud fra en konkret vurdering skønner, at du har de nødvendige faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Nogle masterstuderende får deres uddannelse helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv. På alle kurser er der fuld forplejning. Derudover skal du påregne en udgift til undervisningsmaterialer. Alle listede priser er fritaget moms. Du eller din organisation kan derfor ikke fratrække moms. 

Samlet pris  (60 ECTS)       159.600 kr. 
Pris for 1. semester           
(15 ECTS)
50.000 kr. 
Pris for 2. semester            
(15 ECTS)                       
50.000 kr. 
Pris for 3. semester
(15 ECTS)  24.600 kr. 
Pris for afsluttende masterprojekt    
(15 ECTS)
35.000 kr. 


Du skal betale en rate forud for hvert semester. Bliver du forsinket i dit studieforløb, skal du stadig betale raterne som angivet. Dette er uagtet, om du er studieaktiv på semesteret eller ej. Det vil sige, holder du pause i studiet, f.eks. pga. travlhed på dit arbejde, skal raterne stadig betales fortløbende og som vist. 

Økonomisk støtte
Du kan læse mere om mulighederne for funding og økonomisk støtte i afsnittet nedenfor.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen for et kursus på masteruddannelsen dækker undervisning samt tre eksamensforsøg – en ordinær eksamen og to eventuelle reeksaminer. Betalingen for det afsluttende masterprojekt dækker vejledningstimer samt tre eksamensforsøg. Prisen på uddannelsen er inkl. stort set alt, bortset fra litteratur.

Fakturering forud for hvert semester
Deltagerbetalingen falder i rater og faktureres forud for hvert semester (dvs. to gange årligt) og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen, modtage vejledningstimer og gå til eksamen. Forud for hvert semester fremsender IT-Universitetet en faktura med frist for rettidig betaling til den, der betaler for dine kurser. Betaler din arbejdsgiver, sender vi fakturaerne til din arbejdsgivers e-boks via CVR-nummer eller, ved offentlige institutioner, til deres EAN-nummer. Hvis du selv betaler, fremsender vi fakturaerne til din e-boks via dit CPR-nummer.

Forbehold
IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser eller uddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.

Der er gode muligheder for at søge økonomisk støtte til efteruddannelse. Erfaringsmæssigt kan der søges op til 50.000 pr. semester afhængig af fonden. Fondene nævnt (i højre kolonne) har meget forskellige rammer, ansøgningsdeadlines, særpuljer og ansøgningsprocedurer. Derfor anbefaler vi, at du kontakter fondene for specifik vejledning og søger viden i din egen organisation i god tid, inden ansøgningsperioderne åbner.

Hos nogle fonde er det i praksis din leder, der indsender din ansøgning i fondenes digitale ansøgningssystem. Vi anbefaler derfor også, at du og din leder forbereder jer i fællesskab, da der er meget stor søgning på fondsmidlerne. Tildeles der efter ”først til mølle” kan selv de største puljer være tildelt allerede en 20-30 minutter efter ansøgningsportalen er åbnet.

Bruttolønsordning
En anden finansieringsmulighed kan være f.eks. bruttolønsordning. En af fordelene ved en bruttolønsordning er, at din skat er med til at finansiere udgiften, så det ikke bliver så dyrt, som hvis du selv skal betale for hele uddannelsen. Undersøg mulighederne i din organisation i god tid.

For offentligt ansatte kan følgende fonde være værd at undersøge:

For privat ansatte kan følgende fonde være værd at undersøge:

Hent mere inspiration, og find flere relevante informationer om fonde, legater og offentlige puljer på Legathåndbogen.dk.
Advisory Board

Master i it-ledelse er udviklet i tæt samarbejde med uddannelsens Advisory Board, som består af:

 • Ghita Thiesen (formand), Kontorchef, KL
 • Erik Møberg, Senior Director, Ramboll Management Consulting
 • Mikkel Ebbesen, Head of Business Consulting, Computas
 • Steffen Rasmussen, Chefkonsulent, Landbrugsstyrelsen
 • Dorthe Vagn Kristensen, Centerchef, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Kbh. Kommune 

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk