Digitaliseringsstrategi, it-strategi og forretningsforståelse

Om kurset

Det er en forudsætning, at ledere forstår, hvordan it kan bidrage til organisationen, i form af udvikling af forretningens processer, nye produkter og services, samt nye mulige organisatoriske strategier, forretningsmodeller og interaktionsformer med centrale aktører.

På kurset opbygger de studerende viden og forståelse for forretningsorganisationen og organisering af it og samspillet her imellem i relation til udvikling. Samtidig opbygger de studerende viden og forståelse for forskellige forretningsmodeller og deres implikationer for såvel virksomhedens manøvrerum samt mulige interaktionsformer med centrale aktører. Dette diskuteres og perspektiveres i forhold til organisering af IT samt behov og mulighed for transformation.

Efter kurset skal de studerende kunne analysere og evaluere it’s nuværende og kommende bidrag til værdiskabelse og forretningsudvikling.

Kurset dækker emner som: it-strategi, digitaliseringsstrategi, alignment, it-governance, enterprisearkitektur, projekt- og porteføljestyring, agile organisationer og projekter, kunde- og leverandørstyring samt risikostyring.

Efter kurset vil den studerende være i stand til at:

  • Beskrive, analysere, diskutere og reflektere over digitaliseringsstrategi, forretning og samspillet (”alignment”) med it i en organisation.
  • Udarbejde en it-strategi, og reflektere over samspillet mellem strategi, governance og forretningsarkitektur med udgangspunkt i en forretnings- eller digitaliseringsstrategi.
  • Kunne analyse og diskutere behovet for og implementeringen af både governance og enterprisearkitektur i en organisation.
  • Redegøre for sammenhængen mellem strategi og porteføljen af projekter i en organisation.
  • Beskrive de særlige forhold som en agil organisation fordrer og kunne organisere arbejdet med projekter i en organisation, enten agilt eller på klassisk plandreven vis. Samtidig kunne omsætte strategi i valget mellem at udvikle it selv eller købe det udefra samt beskrive og analysere udfordringerne i den efterfølgende kunde-og leverandørstyring, herunder risikoanalyse og -styring.
 

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk