Kandidat i
Softwaredesign

Om Uddannelsen

Den 2-årige kandidatuddannelse i Softwaredesign er en uddannelse for dig, der ikke har en uddannelse inden for it, men ønsker en solid it-faglig baggrund, som du kan kombinere med din eksisterende bacheloruddannelse. Uanset hvilken uddannelsesbaggrund du har – om det er inden for humaniora, naturvidenskab eller samfundsvidenskab – får du her mulighed for at kombinere den med nye kompetencer og viden fra computervidenskaben.

Kandidatuddannelsen har fokus på erhvervslivets behov, og du kommer til at arbejde projektorienteret med design, udvikling og vedligeholdelse af software. Samtidig lærer du om den organisatoriske og ledelsesmæssige del af en udviklingsproces.


Softwaredesign er en teknisk uddannelse, så du lærer at anvende matematiske modeller og logik inden for softwareområdet. Du får indgående viden om softwaredesign, programmeringssprog, distribuerede systemer, algoritmer, softwareudviklingsprocesser, kravspecifikation samt organisation og ledelse. Du kommer til at arbejde med alle dele af softwareudviklingsprocessen – analyse, design, udvikling, test og idriftsættelse.

Uddannelsen forbereder dig på at arbejde med udvikling af applikationssoftware for slutbrugere i både den offentlige sektor og i det private erhvervsliv.

Kandidatuddannelsen undervises på engelsk. Der vil blive brugt cases og eksempler fra både danske og internationale organisationer.

 

Mød studerende på Softwaredesign

Vi kan desværre ikke vise dig denne video uden brug af cookies. Du kan acceptere cookies i venstre hjørne af siden.

Hvem læser Softwaredesign?

Som studerende på kandidatuddannelsen i Softwaredesign har du en bachelor inden for det kunstneriske felt, humaniora, naturvidenskab eller samfundsvidenskab. Du har ikke en it-relateret bachelor, men du søger derimod ind på Softwaredesign for at supplere din bacheloruddannelse med kompetencer inden for softwareudvikling, så du opnår unikke tværfaglige kompetencer.


Du er nysgerrig for at lære og anvende tekniske færdigheder inden for design og programmering. En stor del af uddannelsen beror på en samlet gruppeindsats, så der er en del gruppearbejde i løbet af uddannelsen.


Studieforberedende tilbud for nye studerende

Inden studiestart har du mulighed for at deltage i workshops, hvor du kan få genopfrisket din matematik fra gymnasiet og få en introduktion til programmering før studiestart.

De to workshops er frivillige at deltage i og ligger før introforløbet for nye studerende, så du ikke går glip af sociale aktiviteter. Du får mere information om tidspunkt og tilmelding i dit optagelsesbrev.

BootIT

Workshoppen BootIT er målrettet nye studerende, som ikke har forhåndskendskab til programmering, og som ønsker en blød start på studiet. På workshoppen bliver du præsenteret for grundlæggende programmeringsprincipper. Vi starter fra bunden med en introduktion af nye begreber som konstanter, variabler, operators, assignments, if-statements og while-loops i Java. Hvis disse udtryk er nye for dig, kan BootIT give dig en god opstart med programmering.

Emnerne, der gennemgås på BootIT, vil blive gentaget og uddybet i løbet af uddannelsen.


BootMath

Softwaredesignuddannelsen kræver en del matematik og logisk tænkning. Hvis det er mange år siden, du sidst har løst en ligning, eller du føler dig usikker på matematik, kan workshoppen BootMath være noget for dig.

På BootMath genopfrisker vi matematiske emner fra gymnasiet, som du vil få brug for under dine studier. Vi dækker de grundlæggende regneregler (inklusive logaritmer og eksponentialfunktioner), forenkling af matematiske udtryk og løsning af ligninger.


Studiets opbygning

I skemaet nedenfor kan du se, hvordan Softwaredesign er struktureret.

Vil du se en mere detaljeret oversigt, kan du læse studieordningen for Softwaredesign.


Studiestruktur for MSc i Softwaredesign
1.semester Software Engineering 
7,5 ECTS
Discrete Mathematics
7,5 ECTS
Introductory Programming
15 ECTS
2.semester

Introduction to Database Design
7,5 ECTS 

Algorithms and Data Structures
7,5 ECTS
Valgfag
7,5 ECTS
Specialisering
7,5 ECTS
3.semester

Research Project 
7,5 ECTS

Valgfag
7,5 ECTS
Specialisering
7,5 ECTS
Specialisering
7,5 ECTS
4.semester

Speciale
30 ECTS

 
Obligatoriske fag

De obligatoriske fag (45 ECTS) danner tilsammen et intensivt kursus i grundlæggende softwareudvikling, som klæder dig på til at dykke ned i mere avancerede emner allerede på dit 2. semester. De obligatoriske fag er:

 • Software Engineering (7,5 ECTS) introducerer dig til professionel software engineering, hvilket gør dig i stand til at agere som projektmedarbejder og tage ledelsesansvar i mindre projekter. Der lægges særlig vægt på forskellige softwarekvaliteter, og hvordan man håndterer dem i udviklingsprocessen. Kurset behandler distribueret softwareudvikling eksplicit.
 • Discrete Mathematics (7,5 ECTS) giver dig forståelse for basal matematik inden for computervidenskab. I løbet af kurset lærer du de nødvendige terminologier og konceptuelle værktøjer, som du får brug for i efterfølgende kurser.
 • Introductory Programming (15 ECTS). I dette fag bliver du introduceret til programmering i Java og objekt-orienteret programmering generelt. Du skal implementere et mellemstort software-projekt og får derved praktisk erfaring med programmering. 
 • Introduction to Database Design (7,5 ECTS) introducerer dig for det basale inden for databaser: Hvordan man effektivt gemmer og henter store datasæt i computere.
 • Algorithms and Data Structures (7,5 ECTS) introducerer dig til effektiv programmering og datarepræsentation. På dette kursus lærer du at designe effektive og korrekte programmer samtidig med, at du lærer grundlæggende algoritme-værktøjer, som er uundværlige for enhver softwareudvikler.


Specialiseringer

En specialisering består af en samling af kurser, der tilsammen fylder 22,5 ECTS, og som giver dig mulighed for at udforske et emne mere i dybden. Dette er med til at forberede dig til at skrive dit speciale. I løbet af uddannelsen skal du fuldføre én specialisering. Du kan enten vælge en af de udbudte specialiseringer, som beskrevet nedenfor, eller du kan sammensætte din egen specialisering.

Valgfag og speciale

Både valgfagene og dit speciale giver dig mulighed for at forme din egen profil. Du kan også vælge mellem en række kurser, der tilbydes på IT-Universitetet på kandidatniveau eller tage fag på et andet dansk eller udenlandsk universitet. Du kan skrive specialet i grupper eller individuelt.

I Kursusoversigten finder du beskrivelser af alle de kurser, der udbydes på IT-Universitetet i København.

 

Mere

Skjul

Specialiseringer

Udbudte specialiseringer

En specialisering består af en samling af kurser, der tilsammen fylder 22,5 ECTS, og som giver dig mulighed for at udforske et emne mere i dybden. Dette er med til at forberede dig til at skrive dit speciale. I løbet af uddannelsen skal du fuldføre én specialisering. Du kan enten vælge en af de udbudte specialiseringer, som beskrevet nedenfor, eller du kan sammensætte din egen specialisering.

Skræddersy din egen specialisering

Du har mulighed for at søge om at sammensætte din egen individuelle specialisering, der passer til dine egne mål og drømme. Her kombinerer du selv en samling af relevante kurser og/eller projekter, der tilsammen fylder 22,5 ECTS. Du kan eventuelt søge inspiration til specialiseringer på IT-Universitetets andre kandidatuddannelser. Du kan også læse din individuelle specialisering på et andet universitet i Danmark eller i udlandet.

De udbudte specialiseringer på Softwaredesign er:

Denne specialisering er især relevant for dig, der har en samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse som eksempelvis statskundskab eller økonomi.

Specialiseringen i Business Analytics giver dataanalytiske og computational kompetencer til dig, der har en baggrund inden for områder, hvor data og dataanalyse er vigtigt. Når du har gennemført specialiseringen, vil du på den ene side have computational kompetencer inden for din bachelorgrad, mens du på den anden side har specifik forståelse udover det, der er tilgængeligt for computer scientists. Specialiseringen giver dig mulighed for bl.a. at designe databasesystemer til at analysere big data og udføre data mining ved hjælp af klassifikations- og forudsigelsesalgoritmer.

Specialiseringen indeholder følgende fag:

 • Introduction to Artificial Intelligence (7,5 ECTS)
 • Big Data Management (technical) (7,5 ECTS)
 • Data Mining (7,5 ECTS)

Denne specialisering er især relevant for dig, der har en kunstnerisk eller humanistisk bacheloruddannelse.

Specialiseringen i Technical Interaction Design handler om interaktionsdesign fra et teknisk perspektiv, hvor du får mulighed for at kombinere din viden fra de obligatoriske fag inden for software med den faglige ballast, du har med fra din bachelorgrad. Når du har gennemført specialiseringen, vil du have unikke færdigheder i og perspektiver på moderne brugerorienteret softwareudvikling med både tekniske færdigheder og forståelse. Desuden vil du udvikle kommunikative evner og forståelse.

Specialiseringen indeholder følgende fag:

 • Mobile App Development (7,5 ECTS)
 • Applied Information Security (7,5 ECTS)
 • Technical Interaction Design (7,5 ECTS)

Denne specialisering er især relevant for dig, der har en naturvidenskabelig bacheloruddannelse.

Specialiseringen i Software Development Technology fokuserer på at udvikle dine programmerings- og softwareudviklingskompetencer. Når du har gennemført specialiseringen, vil du have en unik kombination af analytiske færdigheder, der dannes i krydsfeltet af din eksisterende bacheloruddannelse inden for naturvidenskab og forståelsen for avancerede softwareudviklingsteknologier.

Specialiseringen indeholder følgende fag:

 • Functional Programming (7,5 ECTS)
 • Practical Concurrent and Parallel Programming (7,5 ECTS)
 • Applied Algorithms (7,5 ECTS)

Undervisningen

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger og projektarbejde, hvor der stilles krav til selvstændighed, samarbejdsevne og projektledelse. Dine undervisere er blandt de bedste inden for faget.

Softwaredesign er udviklet i tæt samarbejde med erhvervslivet, og uddannelsen er tilrettelagt, så du får mulighed for at samarbejde med private virksomheder. På den måde arbejder du altid med aktuelle udfordringer, og du får mulighed for at skabe kontakt til erhvervslivet allerede under studierne. 

Kandidatuddannelsen undervises på engelsk. Der vil blive brugt cases og eksempler fra både danske og internationale organisationer.

 

Udveksling

Du har mulighed for at læse en del af din uddannelse på et udenlandsk universitet. Ved at studere i udlandet kan du specialisere din uddannelse og profil og få erfaring med at studere og bo i en ny kultur i et nyt land. Tredje semester er velegnet til et udvekslingsophold. For studerende på Softwaredesign anbefales følgende universiteter:

 • Australien – Queensland University of Technology
 • Australien – University of Technology Sydney
 • Island – Reykjavik University
 • Italien – Polytechnic University of Milan
 • Japan – Kyoto University
 • Holland – Maastricht University
 • New Zealand – Auckland University of Technology
 • Norge – Universitetet i Oslo
 • Schweiz – Università della Svizzera italiana
 • Spanien – Polytechnic University of Catalonia, Barcelona School of Informatics
 • Spanien – Universidad Politécnica de Madrid
 • Taiwan – National Taipei University of Technology
 • Tjekkiet – Charles University
 • Tyskland – Technical University of Munich
 • Tyrkiet – Koç University

Karrieremuligheder

Softwaredesign har et global perspektiv og ruster dig derfor til en karriere i både danske og internationale sammenhænge. Du kan blandt andet få job som:

 • Systemudvikler
 • Programmør
 • Softwarearkitekt
 • Database Manager
 • Quality Engineer
 • Projektleder
 • Systemkonsulent

Er du interesseret i at læse en ph.d. på IT-Universitetet, kan du læse mere om forskningsområderne her.


Karriereportrætter

Mød nogle af dem, der har læst Softwaredesign, og hør, hvad de laver i dag.

Vi kan desværre ikke vise dig denne video uden brug af cookies. Du kan acceptere cookies i venstre hjørne af siden.

Er du interesseret i at læse på en af IT-Universitetets uddannelser, og har du spørgsmål til uddannelsens indhold, studieliv eller andet, er du velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen.