Bachelor i
Data Science

Om uddannelsen

Data science handler om at grave ny viden frem ved at gå på detektivarbejde i store datamængder – også kendt som big data. Over hele verden indsamles der enorme mængder af data til blandt andet markedsundersøgelser, forebyggelse på sundhedsområdet, katastrofeforudsigelser og investeringsanalyser. Der er dog en udbredt mangel på fagfolk med de rette kompetencer til at udlede viden fra disse data. Med en bachelor i Data Science får du kompetencer, som er stærkt efterspurgte på arbejdsmarkedet.

På uddannelsen opnår du omfattende analytiske og tekniske færdigheder, der dækker alle aspekter inden for håndtering og analyse af data. Du får en god forretningsforståelse og evnen til at oversætte komplicerede analyser. På studiet vil du derudover lære at arbejde i tværfaglige teams og lave projekter i tæt samarbejde med erhvervslivet.

I løbet af den treårige uddannelse vil du blive undervist i tekniske fag som matematik og statistik, programmering, machine learning, data management og algoritmeudvikling, og du vil følge kurser i datavisualisering, kommunikation og kritisk refleksion. Du vil gennem studiet opnå indsigt i både natur- og samfundsvidenskabelige metoder.Dette sikrer, at du får den rette tværfaglige viden, du har brug for til at arbejde med data. Her er nogle eksempler på mulige studenterprojekter:

 • Twitter-analyse: forudsigelse af valgresultater via Topic Modelling på sociale medier
 • Facebook-analyse: sporing af venner og fjender blandt millioner af brugere på sociale netværk
 • Sproganalyse: afsløring af modsigelser i live-debatter
 • Anbefalingssystemer: personlige, automatiserede produktanbefalingssystemer til e-handel
 • Marketingdesign: automatiserede og præcise målgruppeanalyser for marketingkampagner med millioner af brugere

Uddannelsen foregår på engelsk.

Med en bachelor i Data Science har du direkte adgang til kandidatuddannelsen i Data Science.


 

Mød nogle studerende på Data Science

Hør Anders fortælle om det sociale liv på Data Science, og hvordan han kombinerer teori og praksis på studiet. 


Marie-Louise er elite-golfspiller og fortæller her om, hvordan Data Science har mere tilfælles med hendes sport, end man skulle tro.


Yasmin læser Data Science på ITU og drømmer om at bruge sin uddannelse i sundhedssektoren. Som 11-årig fik Yasmin konstateret en kronisk sygdom, men det har ikke afholdt hende fra at følge sine drømme.
Hvem læser Data Science?

Studerende på Data Science skal have stærke matematiske færdigheder samt en interesse i at analysere problemer i erhvervslivet, samfundet eller inden for forskning.  

IT-Universitetet er løbende i dialog og tæt samarbejde med relevante virksomheder og udbyder herigennem projekter til de studerende. I løbet af bachelorstudiet udvikler du nye tekniske færdigheder inden for statistik og datalogi. Gruppearbejde er en stor del af uddannelsen, så du skal være motiveret for samarbejde med andre studerende.


Overvejer du at læse en bachelor i it?

Overvejer du at læse en bachelor efter sommerferien? Her kan du høre tre ITU-studerende sætte ord på, hvad de godt kan lide ved at læse en bachelor i it på ITU.

Overvejer du at læse en bachelor i IT?

Mød Mille, Marcus, Viktor og Malene fra de forskellige bacheloruddannelser på ITU, og hør dem fortælle om, hvordan det er at læse en bachelor i it. 

Hør Marcus svare på flere spørgsmål om at læse Data science. Har du nogle spørgsmål, som ikke bliver besvaret, kan du skrive til Spørg en studerende.

Hør mere om Data Science

It kan forandre verden

Margrethe følger sit hjerte og vil bruge sin Data Science-uddannelse til at gøre en forskel i verden. 

Et møde med: Anne-Marie Gerdes, formand for Etisk Råd

Her mødes ITU-studerende Nadia med formand for Etisk Råd, Anne-Marie Gerdes, til en snak om kunstig intelligens, og hvordan man kan drage nytte af data på en god og ansvarsfuld måde.


Projektarbejdet på Data Science

Lisa og hendes medstuderende bruger matematik og programmering i praksis, så de kan analysere data fra virksomheder.

Hvad lærer du på Data Science?

Natalie Schluter er underviser på Data Science. Hør hende fortælle om, hvad du lærer på Data Science, og hvordan uddannelsen kan bruges i den virkelige verden.


Studiets opbygning

Bacheloruddannelsen i Data Science er et treårigt fuldtidsstudium inddelt i seks semestre. Uddannelsen består af matematik og statistik, datalogi og samfundsvidenskab, og du kommer til både at følge kurser og deltage i projektarbejde. Gennem projektarbejde med virksomheder bliver du øvet i at anvende dine færdigheder i realistiske situationer, formulere relevante mål og støtte datadrevne beslutningsprocesser. Studiet afsluttes med et bachelorprojekt.
Studiestruktur for Bachelor i Data Science
1semester Introduction to Data Science and Programming
(15 ECTS)
Linear Algebra and Optimisation
(7,5 ECTS)
Foundations of Probability
(7,5 ECTS)
2semester Applied Statistics
(15 ECTS)
Algorithms and Data Structures
(7,5 ECTS)
Projects in Data Science
(7,5 ECTS)
3semester
Machine Learning
(15 ECTS)
Introduction to Database Systems
(7,5 ECTS)
Network Analysis
(7,5 ECTS)
4semester
Natural  Language Processing and Deep Learning
(15 ECTS)
Data Visualisation and Data-driven Decision-making
(7,5 ECTS)
Large-scale Data Analysis            
(7,5 ECTS)
5semester
Technical Communication
(7,5 ECTS)
Security and Privacy
(7,5 ECTS)
Software Development
and Software Engineering 
(7,5 ECTS)
Valgfag 
(7,5 ECTS)
6semester
Bachelorprojekt
(15 ECTS)
Reflections on Data Science
(7,5 ECTS)
Valgfag
(7,5 ECTS)
Programmeringsindhold
Matematisk indhold
Applikationer til problemer i den virkelige verden
Samfundsvidenskabeligt indholdValgfag og bachelorprojekt 

Valgfagene og bachelorprojektet giver dig mulighed for at forme din egen profil. Du kan vælge dine valgfag blandt en række bachelorkurser på IT-Universitet, eller du kan tage et valgfag på et andet dansk eller udenlandsk universitet. Bachelorprojektet kan laves individuelt eller i grupper.

Du kan se alle kurser, der udbydes på IT-Universitetet, i kursuskataloget.Love og bekendtgørelser

Som bachelorstuderende på IT-Universitetet gælder følgende love og bekendtgørelser:

Lov om universiteter (universitetsloven)
Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)
Mere

Skjul

Online åbent hus for Data Science 2023

Hvis du var forhindret i at deltage i åbent hus i år, kan du se optagelserne af vores online åbent hus for bacheloruddannelsen i Data Science (på engelsk). Linjeleder Therese Graversen lægger ud med en præsentation af uddannelsen. Det efterfølges af en Q&A-session, hvor Therese og Altea Fogh, studerende på Data Science, besvarer spørgsmål om uddannelsen, studielivet og meget mere.

Hvordan er det at læse Data Science?

Studiestart og faglige drømme

Mød Sally og Filip, som begge læser en bachelor i Data Science. Her fortæller de om, hvad de lærer på studiet, hvordan det var at starte, og hvad de drømmer om at bruge deres uddannelse til.


Undervisning

En stor del af uddannelsen består af praktisk projektarbejde, som giver dig mulighed for at udvikle færdigheder inden for realistiske og komplekse rammer. Undervisningen vil veksle mellem denne form for projektarbejde, forelæsninger og øvelser.

Data Science lægger stor vægt på samarbejde med virksomheder. Derfor er der rig mulighed for at lave projekter i samarbejde med eksterne parter, hvor deres data indgår, og du bidrager til at løse reelle problemstillinger.

Studerende i auditorie

Fremtid

Videreuddannelse

Med en bachelor i Data Science vil du få den akademiske titel Bachelor of Science (BSc). Dette kvalificerer dig til at fortsætte studierne på en kandidatuddannelse på IT-Universitetet eller på et andet dansk eller udenlandsk universitet inden for det naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige eller teknologiske område.

Du får direkte adgang til kandidatuddannelsen i Data Science i 3 år efter, du har afsluttet uddannelsen (retskrav).


Karriere

Når du har færdiggjort din bachelor i Data Science, kan du vælge at gå direkte ud på arbejdsmarkedet. Data Science giver dig færdigheder og viden, som er særligt eftertragtet hos mange forskellige virksomheder i både den private og offentlige sektor.

Med en bachelor i Data Science er du kvalificeret til at arbejde som data scientist i mange forskellige brancher som. Du kan arbejde med alt fra undersøgende journalistik, hvor du bruger data til at finde historier, til modellering af finansielle markeder, detektion af økonomisk svindel, byplanlægning, retsmedicin, social medieanalyse, landbrug, detaljeret analyse af satellitbilleder og international udvikling. Dine muligheder er mange. Hvis du har lyst til at bruge data til at gøre verden til et bedre sted, så er en bachelor inden for data science det rigtige valg.

Jobtitler kunne være:

Data Scientist
Machine Learning Engineer
Business Intelligence-analytiker
Dataanalytiker
Digital analytiker
 


Karriereportrætter

Jean-Marie har læst bacheloruddannelsen i Data Science på ITU, og nu arbejder han i PwC. Her fortæller han om, hvorfor han valgte Data Science, og hvad han arbejder med i PwC.
Therese har færdiggjort en bachelor i Data Science og arbejder i dag som journalist på Ingeniørens it-medie Version2. Allerede som studerende kom Therese til at arbejde med journalistik og data i medieverdenen, og hun var bl.a. med til at opklare teledatasagen i 2019.


Hvad kan man med data science?

Hvilken rolle spiller data?

Hvad er en data scientist? Hør indehaver af konsulentbureauet /Kl.7, Mikkel Holm Sørensen, fortælle om, hvordan de arbejder med data, og hvad man kan med data nu og i fremtiden.


Hvordan kan data gøre os sundere?

Hvilken rolle spiller data i den offentlige sektor? Og hvad betyder det for den fremtidige folkesundhed? Hør direktør for Sundhedsdatastyrelsen, Lisbeth Nielsen, fortælle om, hvad data er, og hvordan de bruger det til at udvikle sundhedsinitiativer.Hvad laver en data scientist i Psykiatrifonden?

Hvordan kan en NGO gøre brug af data? Og hvad betyder det for deres overordnede arbejde? Hør hvad fundraiser og data scientist Maria Tersing Kristensen i Psykiatrifonden bruger data til.

Aktiviteter for studerende på Data Science

Study Lab

Tre gange om ugen gennem det første semester afholdes ’Study Lab’. Her vil hjælpelærere, som er studerende på andre årgange, kunne hjælpe nye studerende, som ønsker sparring til de opgaver eller emner, de arbejder med. Der er mulighed for at få hjælp med svære emner og diskutere begreber og metoder.

I Study Lab arrangeres desuden mindre kurser om forskellige relevante emner og faglige foredrag med eksterne oplægsholdere.


Live Coding

Live Coding er et forum for 1. semester-studerende på Date Science. Her kan du få mere hands-on-erfaring med programmering i form af live-programmering.

Det foregår en gang om ugen fra semesterstart.


Udveksling

Du har mulighed for at tage en del af din uddannelse i udlandet. Især femte semester er meget velegnet til et udvekslingsophold. Ved at læse i udlandet kan du specialisere dig og få erfaring med at studere og arbejde i et nyt miljø.

På bacheloruddannelsen i Data Science kan du blandt andet tage på udveksling på disse universiteter: • Australien – University of Technology Sydney
 • Kina – City University of Hong Kong
 • Holland – Maastricht University
 • New Zealand – Auckland University of Technology 
 • Spanien – Polytechnic University of Catalonia – Barcelona School of Informatics
 • Sydkorea – Dankook University
 • Tyskland – Technical University of Munich

Optagelsestal

 • Data Science optager i 2023 ca. 80 nye studerende.
 • 80 % fordeles via kvote 1, og 20 % via fordeles via kvote 2.
 • Vejledende eksamensgennemsnit fra 2023 i kvote 1: 6,8 og 2022 i kvote 1: 8,8.

Er du interesseret i at læse på en af IT-Universitetets uddannelser, og har du spørgsmål til uddannelsens indhold, studieliv eller andet, er du velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen.