EFTERUDDANNELSER

Efteruddannelse er en investering i dig selv og din karriere. Med IT-Universitetets efteruddannelses- og kompetenceudviklingsforløb kan du fremme dine digitale kompetencer, tilegne dig dybdegående viden inden for et fagligt område og styrke fundamentet for et karrierespring.
På denne side kan du læse om vores Master i it-ledelse, enkeltfag, ITU Professional Courses m.fl. og se hvilke efteruddannelsesforløb, der passer til dig og dine aktuelle behov.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk