Digital innovation

Om kurset

Kurset har fokus på de muligheder for udvikling som digital innovation giver, herunder samarbejde i nuværende som nye økosystemer.

De studerende får en grundlæggende forståelse for digitale teknologier, digitale teknologiers opbygning og arkitektur. Kurset har også fokus på de medfølgende strukturelle og arbejdsmæssige forandringer i organisationer, som digital innovation indebærer.

Studieturen, der binder dette kursus og kurset i digital transformation sammen, giver adgang til eksempler på den nyeste forskning og praksis inden for området. Den studerende starter desuden i individuelt forløb med en erhvervspsykolog med fokus på egne ledelseskompetencer og ledelsesudvikling.

Kurset dækker emner som:

 • digitale teknologier
 • modularitet
 • datafication
 • digital innovation
 • digitale økosystemer
 • nye forretningsmodeller
 • nye arbejdsformer

Digital innovation handler både om innovation i teknologi og om nye produkter, services, processer og forretningsmodeller som er muliggjort gennem anvendelse af nye digitale teknologier.

Der gives en introduktion til den teknologiske udvikling i hardware, software og arkitekturen omkring digitale teknologier. Desuden ses nærmere på arkitekturen omkring digitale teknologier i sammenhængen mellem digital teknologi og organisation med henblik på at forstå, hvordan digital innovation håndteres og ledes.

Kurset fokuserer på nye anvendelser af digitale teknologier.

Efter kurset vil den studerende være i stand til at:

 • Beskrive digitale teknologier og digital arkitektur.
 • Forklare betydningen af digital innovation og dets konsekvenser for processer, organisationer og forretning.
 • Identificere, analysere og reflektere over specifikke teknologiers potentiale og konsekvenser (fx IoT, robotics, cloud, Big Data, AI).
 • Analysere og diskutere teknologiers disruptive betydning i en organisatorisk kontekst.
 • Analysere og reflektere over applicering af kernebegreber i digital innovation i en given specifik kontekst (fx egen organisation).

 

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk