Jorden rundt på 4 dage - kunstig intelligens og digital transformation i et globalt perspektiv

Om kurset

Innovation kræver inspiration til at tænke nyt, og input hertil kan med fordel hentes fra verden omkring os. I kurset sættes der fokus på kunstig intelligens og digital transformation i et globalt perspektiv med henblik på at informere praksis i danske virksomheder og organisationer.

Global viden om AI

Kurset har til formål at give globalt udsyn, der kan tjene til lokal forandring. Global viden om AI kan inspirere til innovation og hjælpe danske virksomheder og organisationer med at udvikle nye produkter og tjenester.

Dette er særligt vigtigt da evnen til at innovere hurtigt kan være afgørende for virksomhedens udvikling – det glæder både private virksomheder og offentlige virksomheder. Ved at forstå de globale udfordringer og muligheder forbundet med AI kan danske virksomheder bedre forberede sig på potentielle risici.

At holde sig ajour med global udvikling inden for AI er derfor ikke kun en måde at forbedre og udvide forretningen eller organisationen på, men også en nødvendighed for at navigere sikkert og ansvarligt i en teknologidrevet verden.

På kurset zoomer vi ind på kunstig intelligens og digital transformations centrale steder som Silicon Valley, Shanghai, Tel Aviv, Seoul og New Delhi*. Det er alle vigtige steder og kilder til digital innovation med betydning for verden som helhed, under virksomheder og organisationer i Danmark. Vi får (online) oplæg fra internationale virksomheder og forskere fra de udvalgte steder.

Kurset er planlagt i samarbejde med Innovation Centre Denmark (Udenrigsministeriet) og gennemføres som en kombination af selvstudie, gruppearbejde, undervisningsdage samt udarbejdelse og aflevering af eksamensopgave.

Læringsmål

Efter kurset skal den studerende være i stand til at:

 • beskrive generelle muligheder og udfordringer ved kunstig intelligens og digital transformation i et globalt perspektiv

 • reflektere over egen og andre organisationers muligheder for og udfordringer ved kunstig intelligens og digital transformation

 • analysere muligheder og udfordringer for en given digital transformation på baggrund af fagets litteratur og eksempler med henblik på at udarbejde en plan for arbejdet med digital transformation

* Bemærk at de nævnte lokationer tjener som eksempler og evt. kan ændres af praktiske årsager.

Undervisning

Hovedelementet er online oplæg og forelæsninger fra virksomheder og forskere fra de udvalgte områder og lande, der på forskellig vis har formået at anvende kunstig intelligens og andre digitale teknologier til at skabe digital transformation i deres organisation eller virksomhed.

Dels gives der præsentationer om kunstig intelligens og digital transformation af undervisere og konsulenter fra områderne, og dels gives der oplæg fra områdernes virksomheder og organisationer.

Der er desuden afsat tid undervejs til refleksions-workshops, som danner baggrund for afklaring af, hvordan den enkelte deltager kan informere praksis i (egen) virksomhed eller organisation på baggrund af kursets indhold.

Først i undervisningsforløbet er en introduktionsforelæsning med en efterfølgende workshop med fokus på kunstig intelligens og digital transformation. Aktiviteterne danner baggrund for gruppedannelse og gruppearbejde. Der vil desuden være tid sat af til gennemgang af læringsmål og eksamensopgaven.  

Under forløbet tilbydes vejledning i forhold til eksamensopgaven. Her vil der være fokus på at skærpe vinklen og fokus på den konkrete udfordring, der arbejdes med i eksamensopgaven, herunder anvendelse af forskningslitteratur med mere.

Kurset gennemføres som en kombination af selvstudie, gruppearbejde, undervisningsdage samt udarbejdelse og aflevering af eksamensopgave.

Skema

Undervisningen ligger på fire fredage, d. 8 november, d. 15 november, d. 29 november og d. 6 december. OBS: bemærk, at den aktuelle skemavisning er midlertidig, og kursusdagene vil være kortere end pt. angivet. Konkrete tidangivelser følger i løbet af efteråret, når der er koordineret på tværs af tidszoner. Vi anbefaler at reservere datoerne under alle omstændigheder, indtil endelige tider og datoer er offentliggjorte).

Eksamen
Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen med ekstern censur og bedømmelsen bestået/ikke bestået.

 
Vi kan desværre ikke vise dig denne video uden brug af cookies. Du kan acceptere cookies i venstre hjørne af siden.

Bliv klogere på, hvorfor det globale perspektiv på digital transformation er så essentielt for dansk erhvervsliv i denne ITU ESPRESSO talk med lektor og ansvarlig for ITU’s Master i IT-ledelse Lars Rune Christensen. I en samtale med moderator Pernille Enggaard forklarer Lars Rune Christensen, hvordan danske virksomhedsledere kan gør brug af den systematiske tilgang for at drive innovation og digital transformation.

Desuden kommer Lars Rune Christensen ind på, hvordan FN’s verdensmål spiller en rolle i forhold til at tiltrække den mest kvalificerede arbejdskraft. 

Guest Speaker: Lars Rune Christensen

Lars Rune Christensen er lektor og ansvarlig for Master i it-ledelsesuddannelsen på IT-Universitetet. Hans forskning er fokuseret på it i organisatorisk praksis samt indfrielse af FN’s verdensmål igennem brug af informationsteknologi.

Lars er leder af projektet ” ”Rohingya mHealth: Increasing Access to Healthcare for the Rohingya Community in the Refugee Camps in Bangladesh”, støttet af Novo Nordisk Fonden. Hans forskning er både analytisk og praktisk og rettet mod at informere design af it-systemer.

Mere

Skjul

Deltagernes udbytte

Dette kursus henvender sig til dig, der ønsker nærmere indsigt i digital transformation i et globalt komparativt perspektiv. Vi har fokus på hvordan brugen af digital teknologi kan skabe eller modificere forretningsprocesser, ledelse, organisationskultur, og kundeoplevelser i et skiftende landskab drevet af markedskræfter.  

På kurset vil du således arbejde med digital transformation både strategisk og operationelt. Du vil identificere problemstillinger og tilgange til digital transformation i et globalt perspektiv i forhold til både forretningsmæssige, organisatoriske, kulturelle, sociale og tekniske aspekter. Yderligere vil du opnå kendskab til de centrale akademiske debatter på området. 

Der bliver rig mulighed for undervejs at reflektere og diskutere med oplægsholdere fra de forskellige dele af verden online (hvor Danish Innovation Centre bl.a. er repræsenteret), medstuderende og underviser på ITU.

Læs desuden mere om Danish Innovation Centre her

Underviser: Lars Rune Christensen

CV

 • Lektor på IT-Universitetet (2014 -)
 • Linjeleder af ITU's Masster i it-ledelse (2020 -)
 • Forskningsleder på forskningsprojektet Rohingya mHealth (2019 -)
 • Lektor på Aalborg Universitet (2012 - 2014)
 • Postdoc på IT-Universitetet (2010 - 2012)
 • Postdoc på Aarhus Universitet (2009 - 2011)
 • Ph.d. på IT-Universitetet (2005 - 2010)

Lars Rune Christensen er lektor ved Institut for Business IT ved IT-Universitetet i København og leder af forskningsgruppen Technologies in Practice på IT-Universitetet. Siden 2020 har han desuden været linjeleder af ITU's Master i it-ledelse.

Lars Rune Christensens forskningsområde omfatter særligt digital transformation til humanitær gavn for marginaliserede befolkningsgrupper i den Globale Syd og afdækker især it i organisatorisk praksis samt it i forhold til sundhedsvæsenet, byggeri og globale projektsamarbejder.

Han har forfattet talrige forskningsartikler om it i komplekse organisationer samt bogen The Coordination of the Building Process: An Ethnographic Perspective udgivet 2013.

Læs mere om Lars Rune Christensens baggrund, forskning og udgivelser her.

Kom godt igang: vejledning til ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på et enkeltfagskursus på masterniveau skal du minimum have gennemført og bestået en mellemlang videregående uddannelse som fx én af følgende:

 • Bacheloruddannelse
 • Professionsbacheloruddannelse
 • Diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb
 • HD-uddannelse
 • Udenlandsk uddannelse på samme niveau. Du har mulighed for at søge om dispensation fra det uddannelsesmæssige adgangskrav, hvis du kan dokumentere, at du har erhvervet et tilsvarende uddannelsesniveau.

2 års relevant erhvervserfaring
Efter din adgangsgivende uddannelse skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring på fuld tid (svarende til minimum 30 timer pr. uge). Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have erfaring med it-faglige og/eller organisatoriske problemstillinger. IT-Universitetet kan ikke dispensere fra dette krav.

Den relevante erhvervserfaring kan dokumenteres på flere måder:

 • Udtalelse/erklæring fra arbejdsgiver(e) på virksomhedens officielle papir med underskrift og med angivelse af varigheden for samt en beskrivelse af den relevante beskæftigelse.
 • Alternativt kan lønsedler, der indeholder start- og slutdato, anvendes, inklusiv en kort beskrivelse af den relevante beskæftigelse.
 • Selvstændige bedes kort beskrive deres virksomhed samt dokumentere, at der de sidste to år har været aktivitet i virksomheden af en vis volumen. Dokumentationen kan eksempelvis være i form af en kopi af underskrevne kundekontrakter (med varighed), underskrevne referencer fra kunder eller kopi af årsopgørelse fra SKAT, der viser årsindkomst. Al dokumentationsmateriale behandles naturligvis fortroligt.

Sprogkrav: Dansk på A-niveau

For at blive optaget på et enkeltfagskursus under en masteruddannelse, skal du på ansøgningstidspunktet dokumentere danskkundskaber svarende til dansk gymnasialt A-niveau på én af følgende måder:

 • Du har bestået dansk på A-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har bestået Studieprøven i dansk som andetsprog. Læs mere om Studieprøven - fx her hos UCplus.
 • Du er nordisk statsborger og har bestået en gymnasial eksamen eller en adgangsgivende uddannelse gennemført på dansk, norsk eller svensk.
 • Du har et andet statsborgerskab end nordisk og har bestået en adgangsgivende uddannelse eller en forudgående gymnasial uddannelse gennemført på dansk, norsk eller svensk.

Sprogkrav: Engelsk på B-niveau

For at blive optaget på et enkeltfagskursus under en masteruddannelse, skal du på ansøgningstidspunktet dokumentere engelskkundskaber svarende til minimum dansk gymnasialt B-niveau på én af følgende måder:

 • Du har bestået engelsk på B-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har taget en gymnasial eksamen, en professionsbacheloruddannelse eller en bacheloruddannelse gennemført på engelsk i Danmark, et andet EU-land, Storbritannien, Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Sydafrika, Australien eller New Zealand.
 • Du har en adgangsgivende bacheloruddannelse fra Danmark gennemført på dansk (gælder dog ikke dansksprogede professionsbacheloruddannelser).
 • Du har taget en relevant engelsktest med en vis score. Testresultatet må højst være 2 år gammelt. Denne tidsgrænse gælder dog ikke for CPE og CAE.

Krav til engelsktest:

 • TOEFL IBT testresultat: mindst 83
 • IELTS (academic) testresultat: mindst 6.5
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): bestået
 • Cambridge Certificate of Advanced English (CAE): bestået

IT-Universitetets TOEFL-kode er 9015. Du skal bruge denne kode, når du tilmelder dig en TOEFL-test. Der er ingen kode for IELTS eller Cambridge.

Du opfylder også engelskkravet, hvis du har bestået engelsk på dansk gymnasialt A-niveau.

Har du en gymnasial uddannelse fra før A-, B- og C-niveau blev indført, vil IT-Universitetet beregne dit niveau ud fra bilag til Meritbekendtgørelsen.

Ansøgning
Du søger ind på masteruddannelsen via vores online ansøgningsportal.

Det er godt at have al dokumentation klar, før du begynder ansøgningen.

Det er dog også muligt at gemme ansøgningen som en kladde og vende tilbage til den senere.

Login
Når du møder systemet første gang, kan du logge ind på tre forskellige måder. Du finder hjælp til login i loginvejledningen.

Ansøgningen
Hvis du har brug for hjælp til at udfylde felterne og forstå processen på ansøgningsportalen, kan du læse denne ansøgningsvejledning, som gennemgår hele ansøgningsprocessen. Når du har udfyldt og afsendt din ansøgning, modtager du en bekræftelse på den e-mail, som du er oprettet med på ansøgningsportalen.

Dokumentationskrav

Når du søger om optagelse i ansøgningsportalen, skal du uploade følgende dokumentation i PDF-format:

 • Kopi af eksamensbevis for din adgangsgivende uddannelse
 • Dokumentation for minimum 2 års relevant erhvervserfaring på fuld tid efter din adgangsgivende uddannelse
 • Dokumentation for engelsk på minimum B-niveau
 • Dokumentation for dansk på A-niveau

Opfylder du ikke adgangskravene?
Læs mere om hvordan du søger om dispensation ved at folde nedenstående afsnit ud.

Dispensation fra adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, har du mulighed for at søge om dispensation fra disse. Det gælder det uddannelsesmæssige adgangskrav, sprogkravene og den relevante erhvervserfaring.

Når du søger ind via ansøgningsportalen, har du mulighed for at vedlægge en dispensationsansøgning. Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for, hvad du søger om dispensation fra og med hvilken begrundelse. Hertil skal du vedlægge dokumentation for de forhold, du søger om dispensation fra.

Du kan kun få dispensation, hvis IT-Universitetet ud fra en konkret vurdering skønner, at du har de nødvendige faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen.

Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

Pris

Pris pr. enkeltfagskursus á 7,5 ECTS (masterkursus m. forplejning)             12.300 kr.

Ovenstående pris er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?

Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen.

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg

Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke bestået det, skal du gentilmelde dig kurset og betale for kurset en gang til. Du kan ikke deltage i undervisningen og gå til eksamen igen uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester

Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for semesteret og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen og gå til eksamen. Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, sender vi en faktura med frist for rettidig betaling direkte til din arbejdsgivers E-boks.

Husk at give besked om dette i ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer, hvortil fakturaen vil blive sendt som et e-bilag. Hvis du selv betaler for dit kursus, sender vi fakturaen direkte til din E-boks via dit CPR-nummer.

Hvis du søger om optagelse kort tid inden kursusstart, må du forvente en meget kort betalingsfrist. Den korte frist sikrer også, at du kan gå til første undervisningsgang samt få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit kursus.

Refundering af deltagerbetaling og afmelding

Afmelding af kursus og refundering af deltagerbetaling inden kursusstart skal altid ske ved at sende en e-mail til ITU Efteruddannelse på efteruddannelse@itu.dk med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende usædvanlige forhold. Henvendelse om refundering af deltagerbetaling efter kursusstart sendes ligeledes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte

Enkeltfagsstuderende kan i særlige tilfælde få tildelt SVU, dvs. Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er dit eget ansvar at undersøge reglerne og ansøge om SVU. Kontakt www.svu.dk for uddybende information.

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.

Der er gode muligheder for at søge økonomisk støtte til efteruddannelse. Erfaringsmæssigt kan der søges op til 50.000 pr. semester afhængig af fonden. Fondene nævnt nedenfor har meget forskellige rammer, ansøgningsdeadlines, særpuljer og ansøgningsprocedurer. Derfor anbefaler vi, at du kontakter fondene for specifik vejledning og søger viden i din egen organisation i god tid, inden ansøgningsperioderne åbner.

Hos nogle fonde er det i praksis din leder, der indsender din ansøgning i fondenes digitale ansøgningssystem. Vi anbefaler derfor også, at du og din leder forbereder jer i fællesskab, da der er meget stor søgning på fondsmidlerne. Tildeles der efter ”først til mølle” kan selv de største puljer være tildelt allerede en 20-30 minutter efter ansøgningsportalen er åbnet.

Bruttolønsordning
En anden finansieringsmulighed kan være f.eks. bruttolønsordning. En af fordelene ved en bruttolønsordning er, at din skat er med til at finansiere udgiften, så det ikke bliver så dyrt, som hvis du selv skal betale for hele uddannelsen. Undersøg mulighederne i din organisation i god tid.

For offentligt ansatte kan følgende fonde være værd at undersøge:

For privat ansatte kan følgende fonde være værd at undersøge:

Hent mere inspiration, og find flere relevante informationer om fonde, legater og offentlige puljer på Legathåndbogen.dk.
Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk