Inden du søger...

Husk at tjekke, at du har, hvad du skal bruge for at udfylde ansøgningen:

  1. Dokumentation for adgangskrav til bachelor- og/eller kandidatkurser (i ansøgningsportalen uddannelsestypen "tomplads") – eller:
  2. Dokumentation for adgangskrav til masterkurser (i ansøgningsportalen uddannelsestypen "enkeltfag - diplom/master")
  3. Dokumentation for erhvervserfaring ved ansøgning til masterkurser
  4. Loginvejledning og ansøgningsvejledning
  5. Tjek uddannelsestypen på dit kursus ("tomplads" eller "enkeltfag - diplom/master")

Ansøgningen

Du søger om optagelse på enkeltfag gennem ansøgningsportalen. Det er godt at have al dokumentation klar, før du begynder ansøgningen, men det er også muligt at gemme ansøgningen som en kladde og vende tilbage til den senere.

Vær opmærksom på, at du skal vælge uddannelsestype i ansøgningsportalen. Du skal derfor vide, hvilken uddannelsestype det kursus, du vil søge, er. Det kan fx være "Enkeltfag - Diplom/Master" (kurser på masteruddannelser) eller "Tomplads" (ledige pladser på bachelor- og kandidatkurser).

Login

Når du møder systemet første gang, kan du logge ind på tre forskellige måder. Du finder hjælp til login i loginvejledningen.

Ansøgningen
Hvis du har brug for hjælp til at udfylde felterne og forstå processen på ansøgningsportalen, kan du læse denne ansøgningsvejledning, som gennemgår ansøgningsprocessen trin-for-trin. Vær opmærksom på, at du skal uploade al dokumentation til ansøgningsportalen, før vi kan behandle din ansøgning. 

Kvittering
Når du har udfyldt og afsendt din ansøgning, modtager du en advisering på den e-mail, som du er oprettet med på ansøgningsportalen. Derefter logger du på ansøgningsportalen for at se kvitteringen i dine beskeder.

Om optagelse
Vi behandler ansøgninger løbende og giver besked om optagelse i ansøgningsportalen. Når der er besked til dig, vil du modtage en adviserende e-mail om dette på den e-mailadresse, som du er oprettet med på ansøgningsportalen. For at læse beskeden skal du logge ind på ansøgningsportalen.

Ansøgere optages på ledige pladser efter først-til-mølle-princippet. Vær opmærksom på, at vi først kan optage dig, når vi har en komplet ansøgning med al dokumentation for de gældende adgangskrav.

Accept af plads
Når du bliver optaget på et kursus, skal du acceptere din studieplads i ansøgningsportalen inden for tre dage.

 


Hvilken uddannelsestype søger du?

Enkeltfagskurser er ledige pladser på kurser, der udbydes på vores forskellige uddannelser. Ansøgning og adgangskrav er forskellige afhængig af, om du søger kursus på bachelor-, kandidat-, master- eller diplomniveau. Du skal derfor vide, hvilken uddannelsestype du søger om optagelse på.

Hvis du søger optagelse på et kursus udbudt på en diplom- eller masteruddannelse, skal du vælge uddannelsestypen:

  • Enkeltfag - Diplom/Master

Hvis du søger om optagelse på et kursus udbudt på en bachelor- eller kandidatuddannelse, skal du vælge uddannelsestypen:

  • Tomplads

Har du spørgsmål vedrørende enkeltfagskurserne, er du velkommen til at kontakte ITU Efteruddannelse