Kundevendt digitalisering

Dette kursus styrker dine evner i at facilitere, udvælge og prioritere digitale løsninger, så de er værdiskabende – både for din kunde og for din organisation. Kurset tilbyder en tilgængelig værktøjskasse, som du lærer at bruge med udgangspunkt i dit eget arbejde og i samspil med eksemplariske cases. 

»

Gode eksempler man kan huske og forstå. Undervisning med energi og mental stor tilstædeværelse.

- Tidligere kursist

«

Simple værktøjer til en kompleks virkelighed

Digitalisering er for mange virksomheder midlet, der skal understøtte effektivisering, grøn omstilling, konkurrencedygtighed og samtidig være værdiskabende for kunden. Men du ved, at digitale tiltag i sig selv ikke er nogen mirakelkur. Digitalisering kan være vejen til at nå organisationens mål og indfri kundens behov, men kan også være en proces præget af udfordringer, der er svære at gribe an. 

På dette kursus lærer du at bruge en række ukomplicerede, men effektfulde værktøjer, modeller og teorier, der hjælper dig med at danne overblik over dit eget arbejde med digitalisering. Du styrkes i at holde fokus på din kunde i dine tiltag og i at strømline din kommunikation om digitaliseringsprocesser generelt, internt såvel som eksternt.

»

Det var fantastisk at få nyt til værktøjskassen... Man bliver lynhurtigt klar over, om man er relevant eller ej. Jeg kan varmt anbefale kurset til andre.

- Jette Sønderby, Senior Business Developer i Nordea og tidligere deltager på kurset

«

Fra strategi til handling

Kundevendt digitalisering hjælper dig med at opnå dybere forståelse for dine kunder. Du får konkrete metoder til at finde ud af, hvordan og hvorfor digitale tiltag virker – og hvornår de ikke gør. Du får inspiration og idéer til ekstern kommunikation. Endvidere klædes du på til nemmere at kunne foretage realistiske forventningsafstemninger og konstruktive evalueringer sammen med dine kollegaer og ledelse. Når du går fra kurset, vil du have de værktøjer og modeller, der skal til for at skabe en solid strategi, der kan udføres meningsfuldt og skaber konkret værdi for dine kunder. 

»

Kursets essens er blevet en del af min måde at arbejde på samt tankegang

- Leder af Business Relationship Management i en global virksomhed, der producerer byggevarer.

«

 

OM KURSET

Kurset består af en håndfuld teorier, modeller og værktøjer, der hjælper dig til at arbejde med og udforske cases fra dit eget arbejdsliv. Kurset indeholder følgende:

Introduktion til kundevendt digitalisering

 • Hvad vil det sige at være kundevendt?

 • Undersøgelse og afklaring af kunderejser.

 • Digitaliseringens effekt på kunderelation.

Dybere kundeforståelse og overblik

 • Hvordan rammer man kundens behov og skiller sig ud fra konkurrenterne?

 • Kundeprofilering.

 • Prioritering og konkretisering af tiltag.

Digitalisering og kundeservice

 • Hvad er muligheder og udfordringer ved digital kundeservice?

 • Online vs. offline service - og hvordan disse kan kombineres.

Digitale platforme og kommunikation

 • Hvordan ser det ud lige nu? Og hvordan følger vi med udviklingen?

 • Sociale netværk, medier og platforme.

 • Dataopsamling, analyse og opfølgning.

Alle modeller og værktøjer på kurset illustreres med praktiske eksempler fra underviserens egne erfaringer - både med eksempler på ting, der virker og ikke virker.

 • En sammenhængende værktøjskasse, der giver et overblik over kundens samlede oplevelse, så du kan skabe sammenhæng og overblik over berøringspunkter både online og i den fysiske verden fra forskellige indfaldsvinkler. 

 • En kundevendt styringsmekanisme, som gør dig i stand til at prioritere og vurdere, hvordan du konkret skaber værdi for kunden, og hvordan du tydeligt kobler denne værdi til forretningen.

 • En dybere forståelse for, hvordan du omsætter kundernes behov til konkrete beslutninger, fx vedrørende digitalisering af kunderejser.

 • Indsigt i nye undersøgelser af kundernes beslutningsadfærd online, samt overblik over forskelle og ligheder i kundetyper, deres ønsker og behov, og du lærer, hvordan du kan imødekomme forskellene i en verden, hvor de digitale selvbetjeningsværktøjer er stort set ens for alle.

 • Værktøjer og modeller, at prioritere initiativerne og arbejde struktureret og målrettet med kundeindsigter, så du sammen med resten af organisationen kan udvælge de projekter og initiativer, der skaber størst kundeværdi og størst værdi for forretningen.

 • Metoder til at arbejde struktureret med opfølgning, test og kontinuerlig læring, så du kan blive endnu bedre og rette op på ting, der ikke gik som forventet.

Kursets primære målgruppe er medarbejdere, der arbejder med eller har ansvaret for eksterne kunder og kundeoplevelser. Ofte vil det være medarbejdere, der skal koble digitaliseringens værdi til forretningen gennem kunderejser, brugeroplevelser, services eller lignende.

Den typiske kursusdeltager har ofte facilitatorrollen og skal:

 • foreslå, definere og prioritere digitaliseringstiltag.

 • facilitere eller optimere digitaliseringstiltag. 

 • få eksterne brugere eller kunder til at bruge digitale løsninger.

 • facilitere forståelse mellem kollegerne, som har travlt med netop deres egen opgave, og eksterne brugere og kunder.

 • kommunikere og overstemme forventninger med ledelsen i forhold til, hvad der er muligt at opnå med digitalisering, og hvordan dette skal realiseres. 

Du arbejder fx som: 

 • Digitaliseringskonsulent med ansvar for kunderejser/brugerrejser

 • Product Owner

 • Customer Experience Manager 

 • Customer Service Manager

 • User Experience Designer 

 • Servicedesigner

 • Forretningsudvikler med fokus på kundeoplevelser

 • Projektejer eller projektleder

Kurset kan også inspirere it-folk, projektledere, digitaliseringskonsulenter og personer, der arbejder med forandring og implementering af projekter, som har kontakt ud til brugere og forretning, og som ønsker at se deres brugere og forretningen som kunder.

Tid og sted
Datoer for næste kursusforløb er tirsdag d. 21. og onsdag d. 22. november 2023 fra kl. 9.00-16.00 og kurset afholdes på IT-Universitetet, Rued Langgardsvej 7.
 
Adgangskrav 
Der er ingen adgangskrav.

Deltagerbetaling 
Kurset koster 10.000 kr. eksklusiv moms. Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Detaljer
Kurset foregår på dansk. Der er ingen eksamen, men alle deltagere får et kursusbevis, når kurset er gennemført.

Begrænset antal pladser
Der er et begrænset antal pladser på dette kursus. Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.

Kursus til virksomheder
Kurset udbydes også som internt virksomhedskursus og kan tilpasses et konkret projekt i virksomheden. Kurset udbydes også på engelsk eller fransk til virksomheder.
 
For mere inspiration, kan du her læse om, hvordan kurset har bidraget til at sikre fælles fodslag i opstart af et komplekst digitaliseringsprojekt.

Der er gode muligheder for at søge økonomisk støtte til efteruddannelse. Erfaringsmæssigt kan der søges op til 50.000 pr. semester afhængig af fonden. Fondene nævnt nedenfor har meget forskellige rammer, ansøgningsdeadlines, særpuljer og ansøgningsprocedurer. Derfor anbefaler vi, at du i meget god tid kontakter fondene for specifik vejledning.
 
Hos nogle fonde er det i praksis din leder, der indsender din ansøgning i fondenes digitale ansøgningssystem. Vi anbefaler, at du og din leder forbereder jer grundigt inden, da der er meget stor søgning på fondsmidlerne. Tildeles der efter ”først til mølle” kan selv de største puljer være tildelt allerede en 20-30 minutter efter ansøgningsportalen er åbnet.

Følgende legater er der bl.a. mulighed for at søge. Bemærk, at de opdateres løbende.

På en række af kurserne under ITU Professional Courses kan du desuden søge om gratis deltagelse via finanskompetencepulje.dk. Bemærk, du skal være ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbunde.

Kontakt ITU Professional Courses

Har du praktiske spørgsmål vedrørende tilmelding, kursusafholdelse, interesseliste og lignende så kontakt os på:

itupc@itu.dk
 
For yderligere kontaktmuligheder klik her.

Underviser

Elisabeth Broe Christensen har undervist i marketing og kundeforståelse siden 1999, bl.a. for Henley Executive MBA, og har lang praktisk erfaring med at inddrage medarbejdere fra andre funktioner og på alle niveauer i kundeindsatsen. Bl.a. fra jobs som marketingchef hos Cat@log International og Head of Global Business Learning hos Novozymes. Elisabeth er oprindeligt IT-uddannet på DTU og DIKU, arbejder med definition og praktisk gennemførelse af forretningsstrategier og forandringer og er certificeret i Change Management (ADKAR/PROSCII ©, 2016). I 2005 skrev hun bogen Udvikling af eProdukter - En komplet guide til integreret produktudvikling på et netbaseret marked.

Elisabeth har undervist på ITU i Innovation og entrepreneurship samt Forretningsprocesser og organisation siden 2010. I 2022 udvikler og leverer Elisabeth to nye kurser, Digital Transformation og Forretningsmodeller, samt Managing Digital Transformation.

Derudover har hun i flere år undervist for ITU Professional Courses med meget positive evalueringer. Hun er kendt som en entusiastisk og levende underviser, som tager afsæt i deltagernes hverdag og fokuserer på, at de straks kan anvende kursusindholdet.

Læs mere om Elisabeth Broe Christensen her.