Klimaforandringerne kan nu mærkes overalt, både regionalt og globalt. At dæmme op for forandringerne kræver en stærk og kontinuerlig reduktion af menneskers skadelige aktiviteter, som fx brugen af fossile brændstoffer. I mange politiske klimastrategier spiller brugen af allerede eksisterende og nye teknologier en central rolle, fx regeringens Klimaprogram 2020 og FN’s verdensmål.
Climate IT er en serie af historier om klimarelateret forskning på IT-Universitetet i København. Forhåbentlig vil historierne inspirere forskere, interessenter og helt almindelige borgere til at skabe, støtte og deltage i projekter med fokus på grøn bæredygtighed og digitale teknologier.

Klima-IT